Kees van Dijk

Helaas moeten we u meedelen dat na het geheel onverwachte overlijden in oktober 2023 van onze voorzitter de heer Sies Hamersma,
nu ook onze penningmeester de heer Kees van Dijk is overleden na een periode van afnemende gezondheid.

We wensen zijn kinderen, die 2 jaar geleden ook hun moeder verloren heel veel sterkte en geestkracht toe.

Namens het bestuur van ‘Vrienden van De Hanepraij’
Netty van der Linde, secretaris