Vrienden van de Hanepraij Jaarverslag 2018

‘Vrienden van De Hanepraij’                                                                                               Jaarverslag 2018

Het bestuur

Het bestuur kende in 2018 de volgende bezetting:

Dhr. Ton de Meij, voorzitter

Dhr. Ton Bremer, penningmeester

Mw. Netty van der Linde-de Pater, secretaris

Mw. Nanny van Bennekom, lid

   

Mw. Hetty van der Hauw-van der Kaaij, lid

Mw. Leni de Jong, lid

Mw. Trudy Lugthart, adviserend lid of linking pin naar de Hanepraij toe

 

Bij de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2018 was Nanny van Bennekom aftredend, maar herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen.

Het aantal leden dat de vergadering bezocht was 12, inclusief bestuur.

Het bestuur kwam in 2018, doordat het een bijzonder jubileumjaar was, 6 keer bijeen, afgezien van de Algemene ledenvergadering.

 

Het beleid:

Dagblad Trouw heeft in januari j.l. een enquête gehouden van het allergewoonste woord in 2018. Dat bleek het woord ‘gewoon’ te zijn.Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Wij moeten vooral in Nederland niet de ‘kop’ boven het maaiveld uitsteken.

Nu zijn wij als bestuur van ‘Vrienden van De Hanepraij’ héél gewone, eenvoudige mensen. We hebben geen hoge pretenties, althans wat onszelf betreft, maar…zodra het om het belang van de bewoners, cliënten van verpleeghuis De Hanepraij gaat, steken wij graag voor deze bijzondere medemensen onze ‘kop’ uit, worden zelfs soms fanatiek en willen juist wèl buitengewone zaken behartigen.

Wij zijn immers ruim 40 jaar geleden ontstaan omdat er wel zorg en verzorging was, maar niet meer. En áls er naast de basis niets aan franje in je leven is, slapen we figuurlijk en misschien soms ook letterlijk in. Er zal altijd behoefte blijven aan de ‘kers op de taart’, een vaak gebezigde uitspraak van onze penningmeester Ton Bremer.

Ons jubileumjaar 2018 is daar een bijzonder voorbeeld van. Aangestoken en gedragen  door de directie van verpleeghuis De Hanepraij werd er in het 5-jarig jubileumjaar van De Hanepraij en het 40-jarig jubileum van ‘Vrienden van De Hanepraij’, voorheen verpleeghuis Bloemendaal van 10 tot en met 14 september een feestweek georganiseerd die zijn weerga niet had. De hoofdmoot: een bootreis met 150 bewoners en evenzoveel begeleiding aan mantelzorgers en vrijwilligers naar Rotterdam en vice versa. Voor elke dag werd er trouwens een festiviteit georganiseerd te beginnen bij de maandag: opening door burgemeester Milo Schoenmaker, muziek van de Pionier en koffie met een gebakje van ‘Vrienden van’.

Op dinsdagavond werd er een optreden verzorgd voor de jonge verpleeghuis bewoners 67 min door Simone & Friends, de woensdag was goed voor een goochelshow en voor degenen die donderdag niet met de boot mee konden, was er de dierenshow terwijl het slotstuk vrijdagavond, een prachtig gala-optreden, werd verzorgd door de bekende zanger-entertainer Ronny Tober en zangeres Willeke D’Estel. In de middag ging het draaiorgel rond op alle afdelingen en zorgde de ijskar van Toni voor een heerlijke verkoeling, wederom gefinancierd door ‘Vrienden van’.

Het lijdt geen twijfel dat dit met dit alles een behoorlijk bedrag was gemoeid d.w.z. zo’n ruim

 € 12.000,–, waaraan ‘Vrienden van De Hanepraij’ met dank aan trouwe sponsors € 7.500,– konden bijdragen.

Was dàt alles? Nee, zoals elk jaar starten we aan het begin van het jaar op 14 februari met Valentijns- of Vriendendag. Vele bossen narcissen fleurden de afdelingen en kantoren op en ook een traktatie voor bewoners en personeel is een vast onderdeel.

Een nieuwe groep bewoners die aandacht en geld behoeft is de groep ‘jonge’ verpleeghuisbewoners 67-min. Voor deze ca. 40 bewoners werd door een sponsor het ludieke bedrag van 40 maal 40 euro

 ( jubileumjaar van ‘Vrienden van’) ontvangen en werd dit bedrag van € 1.600,– aangevuld door ‘Vrienden van’ tot € 2.000,–. Zo konden zij op eigen wijze optredens, workshops en bijeenkomsten bekostigen.

Sowieso is er elke 2e zaterdagmiddag van de maand een matinee, eveneens op onze conto en werd alle 13 afdelingen een bedrag van € 100,– aangeboden om het St. Nicolaasfeest te vieren.

 

Onze verkoopacties tijdens de winterfair waren de verkoop van banket en speculaas staven en verkoop van flessen wijn i.p.v. de kaarsen, een jarenlang goede trekpleister die dit jaar niet door kon gaan. Maar ook de wijn was een succes.  De kleine kerstboompjes werden alle 70 verkocht.

We willen hier ook nog graag benoemen dat we heel blij zijn met de ruim 20 nieuwe sponsors die aangebracht zijn voor onze website.

En gaan we nu voldaan en achteroverleunend een rustig 2019 tegemoet?

 

We dachten het niet: onze 1e bestuursvergadering is al geweest, waar de aanvraag binnenkwam voor een braintrainer én wat onderdelen voor het tuinproject. Een enorme klus, maar met veel enthousiasme ingebracht, en dus gaan wij gewoon weer verder met dit mooie, buitengewoon dankbare en zinvolle werk. Tenslotte hopen we dat deze inspanning zal leiden tot ontspanning voor de bewoners in de rozentuin, schaduwtuin en beleeftuin.

Is dit nu gewoon, buitengewoon of de gewoonste zaak van de wereld?

 

Netty van der Linde-de Pater,

secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *