Lid worden van de vereniging Vrienden van De Hanepraij

Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar (hoger mag uiteraard).

ANBI

De vereniging is aangemerkt als een z.g. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
U kunt bij het doen van schenkingen aan ons, of het verrichten van werkzaamheden om niet, ten behoeve van de vereniging,  gebruik maken van belastingvoordelen.

Zie ook: