In de statuten van 30-7-2013 staat genoemd:

De stichting stelt zich ten doel: de ontwikkeling en verbetering van de recreatieve activiteiten ten behoeve van bewoners van Verpleeghuis De Hanepraij, zulks in nauw overleg met die in het centrum aanwezige bewoners en hun familieleden, alsmede met de in het centrum aanwezige ontspanningscommissie en de directie van het centrum.

Door stijgende kosten en forse bezuinigingen dreigen de leuke en aangename zaken voor de bewoners  steeds meer in de knel te komen. U moet dan denken aan uitgaven voor  uitstapjes,  muziekoptreden, toneel, enz. die noodgedwongen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Samen met de vrienden willen wij met onze stichting de zo nodige ontspanning van de bewoners waarborgen.

De benodigde financiën worden bijeen vergaard vanuit

  • Donaties van donateurs
  • Eenmalige donaties
  • Sponsorbedragen
  • Uitkeringen uit nalatenschappen
  • Verkooopacties in november/december.
  • etcetera

Wordt ook :

  • Donateur,
  • Sponsor,
  • Klant of verkoper bij onze diverse verkoopacties,
  • Of kom met uw ideeën, om van onze stichting een levendige en ondersteunende organisatie voor de bewoners te maken.

Op vrienden kun je rekenen. Toch?