Op 2 januari 1979 werd in het Verpleeghuis Bloemendaal hier in Gouda, de Vereniging Vrienden van het Verpleeghuis Bloemendaal  opgericht.

Pas in 1994 is gekozen voor een officiële status. Door Notariskantoor de Waard en Wagener werd toen geadviseerd om te kiezen voor de Verenigingsvorm. Op 8 juni 1994 is de vereniging officieel dus opgericht en zijn door  notaris S. Dj. De Waard de akte en de statuten gepasseerd.

Al weer een paar jaar geleden, toen bekend werd dat een nieuw centrum de Hanepraij zou worden gebouwd, heeft het bestuur  in haar geheel besloten de vereniging voort te zetten en haar een nieuwe naam te geven.

Op 30 juli 2013 is de naam van de vereniging daarom officieel gewijzigd in: vereniging Vrienden van De Hanepraij

Per 1 januari zijn we van Vereniging overgaan op Stichting ‘Vrienden van De Hanepraij’ .

Ook zijn  de statuten op enkele punten wat gewijzigd.

Het bestuur wenst met nieuw elan de stichting door de volgende jaren heen te leiden.