Sies Hamersma

Netty van der Linde – de Pater

Kees van Dijk

Nanny van Bennekom

Jo Brussaard  – van den Ouden

Hetty van der Hauw – van der Kaaij

Leni de Jong

Renate Westerink

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Lid

Lid

Adviserend lid

sinds 2019

sinds 1994

sinds 2019

sinds 1998

sinds 2003

sinds 2005

sinds 1996

sinds 2019

Onderste rij vanaf links zittend Renate Westerink, Nanny van Bennekom en Jo Brussaard.
Staande vanaf links Netty van der Linde, Sies Hamersma, Kees van Dijk en Leni de Jong.