Op vrijdag 27 oktober is overleden in de leeftijd van 69 jaar onze zeer geliefde voorzitter de heer Sies Hamersma.

In de eerste plaats een groot verlies voor zijn vrouw Arianne en familie, maar tevens een gemis voor vele anderen, waarvoor Sies Hamersma zich met verve heeft ingezet, waaronder ‘Vrienden van verpleeghuis De Hanepraij’.

Vijf jaar geleden nam hij de voorzittershamer over en heeft sindsdien met enthousiasme als ervaren bestuurlijke kracht, maar vooral in medemenselijkheid deze functie vervuld, bewogen met de gebroken mensen in het verpleeghuis.
We missen in hem een zeer bevlogen voorzitter en het was een voorrecht met hem te hebben samengewerkt.
We moeten nu helaas verder zonder hem.
Op zaterdag 4 november vindt in besloten kring de uitvaart plaats op het IJsselhof te Gouda.

Namens het bestuur,
Netty van der Linde, secretaris